BK8 Hồ sơ khuyến mãi

Thời gian khuyến mãi: 19/05/2023 – Dài hạn

Mã sản phẩm: BK8 All Members

Nội dung khuyến mãi:
Trong thời gian khuyến mãi, thành viên mới đăng ký tài khoản BK8 và gửi tiền ≥100 Nhân dân tệ, liên kết thông tin cá nhân (liên kết thẻ ngân hàng&số điện thoại di động) và tải xuống BK8APP sau đó có thể đăng nhập vào tài khoản yêu cầu 18 Nhân dân tệ tiền thưởng mới, mỗi tài khoản chỉ có thể nhận 1 lần!

Quy tắc khuyến mãi
Trong thời gian khuyến mãi, thành viên mới đăng ký tài khoản bk8 mới và gửi tiền ≥ 100 tệ, liên kết thông tin cá nhân (liên kết thẻ ngân hàng&số điện thoại di động) và tải xuống bk8app có thể yêu cầu 18 tệ tiền thưởng mới, hệ thống sẽ gửi tiền thưởng đến trung tâm phúc lợi hội viên trong vòng 24 giờ sau khi xét duyệt được thông qua, yêu cầu hội viên tự động nhận (thời hạn nhận có hiệu lực là 7 ngày, quá hạn không bổ sung), chỉ cần 1 lần nước chảy là có thể rút tiền;

Tiền khuyến mãi này mỗi hội viên chỉ có thể xin một lần, không thể xin lại;
Tiền khuyến mãi này không được chia sẻ với các ưu đãi khuyến mãi khác;

Mỗi người dùng cần đáp ứng: mỗi số điện thoại di động, email, địa chỉ IP, thẻ ngân hàng giống nhau, cùng một máy tính chỉ có thể đăng ký 1 tài khoản bk8, nếu xét duyệt phát hiện có hành vi vi phạm hoặc chênh lệch, chúng tôi sẽ bảo lưu quyền khấu trừ cổ tức và lợi nhuận phát sinh khi xét duyệt vô thời hạn;

Để tránh sự khác biệt trong cách hiểu văn bản, BK8 có quyền giải thích cuối cùng về chương trình khuyến mãi.