31/03/2023
Các yếu tố phân tích điểm chấp

Các yếu tố phân tích điểm chấp (1): Quy trình cơ bản của phân tích điểm chấp

Yếu tố và quy trình phân tích điểm chấp

Sau khi đã tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về kèo châu Á, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào lĩnh vực nghiên cứu các phương pháp phân tích kèo. Phân tích điểm chấp chủ yếu bao gồm các yếu tố sau: phân tích hình dạng đĩa, phân tích nhiệt độ nóng và lạnh và so sánh Âu-Á, và tất cả những yếu tố này đều xoay quanh một yếu tố quan trọng hơn và thậm chí còn bị hạn chế bởi nó, đó là yếu tố cơ bản . Do đó, nói một cách chặt chẽ hơn, phân tích điểm chấp nên là bốn yếu tố chính. Và những yếu tố này thực sự là quy trình cơ bản để phân tích điểm chấp của chúng tôi.

【Điểm chính của chương này】

Điểm 1: Hiểu nội hàm sâu xa của câu “kết quả ván cờ là nguyên nhân, tỉ lệ là kết quả, tỉ lệ là công cụ điều chỉnh”.

Điểm 2: Làm rõ thành phần cơ bản của các nguyên tắc cơ bản – thông tin người chơi, thông tin nhà cái, thông tin đội

Điểm 3: Hiểu và nắm vững các phương pháp tính toán mực nước cạn lý thuyết và mực nước dự báo.

Điểm 4: Hiểu mối quan hệ tương ứng giữa xác suất và tỷ lệ chấp.

Điểm 5: Nắm vững tiêu chuẩn quy đổi kèo Âu-Á.

Điểm 6: Hãy rõ ràng về phân tích nóng và lạnh của điểm chấp là một phương tiện quan trọng để đưa ra kết luận về điểm chấp.

Điểm mấu chốt 7: Hiểu một số mẫu tấm ảnh hưởng đến độ lạnh và độ nóng của điểm chấp.

Quy trình cơ bản của phân tích thị trường trong phần đầu tiên

Các yếu tố phân tích điểm chấp
Các yếu tố phân tích điểm chấp

Quy trình 1: Phân tích cơ bản

Nguyên tắc cơ bản bao gồm thông tin cá cược, thông tin người chơi và thông tin đội. Một trong những khái niệm cốt lõi của cuốn sách này: “Bất kể dữ liệu tỷ lệ cược nào được tạo ra, nó đều dựa trên thông tin cơ bản, thậm chí bao gồm cả dàn xếp trận đấu.” Các chỉ số do nhà cái đưa ra đều dựa trên phân tích chính xác của họ về thông tin cơ bản, nếu tỷ lệ chấp và tỷ lệ cược là kết quả, thì kết quả là nguyên nhân, đồng thời tỷ lệ chấp và tỷ lệ cược cũng là phương tiện để nhà cái điều chỉnh dòng chảy của quỹ.công cụ chính.

Thông tin của nhà cái chủ yếu là tỷ lệ chấp và mực nước, những thông tin này có thể phản ánh nhận thức và thái độ của nhà cái đối với một sự kiện nào đó. Thông tin về người chơi chủ yếu được phản ánh trong tâm lý cá cược và kỳ vọng cá cược của công chúng, và là tài liệu tham khảo trực tiếp để đánh giá xem điểm chấp là nóng hay lạnh. Thông tin về đội bao gồm so sánh sức mạnh giữa hai đội, tình trạng đội, tình hình chấn thương, chiến thuật đội hình, v.v. Nó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến khối lượng cá cược và mức độ chấp.

Quy trình 2: Phân tích điểm chấp lý thuyết

Thông qua việc hiểu và phân tích các nguyên tắc cơ bản, nó có thể giúp chúng tôi giải quyết vấn đề liệu điểm chấp thực tế và tình hình trò chơi có thể tương ứng hay không. Nếu chúng ta có thể đặt trước tỷ lệ chấp phù hợp với tình huống trò chơi trước trận đấu, thì tỷ lệ chấp đặt trước này phải dựa trên cơ sở phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của trò chơi. vì vậy chúng tôi gọi nó là phân tích điểm chấp lý thuyết. Và mối quan hệ so sánh giữa tỷ lệ chấp lý thuyết này và tỷ lệ chấp thực tế do nhà cái đưa ra sẽ quyết định việc mở cửa của nhà cái có hợp lý trong một trò chơi hay không.

Quy trình 3: Phân tích độ lạnh và độ nóng

Cái gọi là độ hot có nghĩa là sau khi thị trường ban đầu bước vào giai đoạn đặt cược, với việc người mua liên tiếp bơm tiền vào, công ty trò chơi sẽ điều chỉnh tỷ lệ chấp trên và dưới và mực nước theo dòng tiền. Cơ sở cho sự điều chỉnh này dựa trên nhận định của nhà cái về kết quả trận đấu và yêu cầu về lợi nhuận. Được phản ánh trong tỷ lệ chấp và mực nước, sẽ có sự tăng giảm của tỷ lệ chấp và chiết khấu, kết quả của sự thay đổi của tỷ lệ chấp và mực nước sẽ dẫn đến tỷ lệ cá cược của một trò chơi nhất định thay đổi. Đối với hướng thị trường có khối lượng cá cược lớn hoặc hấp dẫn hơn đối với người đặt cược, chúng tôi thường gọi đó là “thị trường nóng”. Hướng chấp với số tiền đặt cược nhỏ hoặc không hấp dẫn người đặt cược thường được gọi là “hòa nguội”. Và loại lạnh và nóng này cũng có điểm chủ động và điểm bị động, chủ động là phương pháp điều chỉnh được nhà cái áp dụng để cân bằng quỹ hoặc cảm ứng, giải thích theo lý thuyết là “tạo nhiệt” hoặc “tạo lạnh”. Tính thụ động được gây ra bởi xu hướng của người đặt cược và lời giải thích lý thuyết là “nóng” hoặc “lạnh”.

Quy trình 4: Sự tương phản giữa Châu Âu và Châu Á

So sánh giữa châu Âu và châu Á là một liên kết quan trọng trong việc đưa ra kết luận về điểm chấp. Tỷ lệ cược châu Á được tạo ra trên cơ sở tỷ lệ cược châu Âu, vì vậy nếu chỉ phân tích riêng lẻ tỷ lệ cược châu Á thì tương đương với việc lãng phí nguồn tài nguyên quý giá do tỷ lệ cược châu Âu cung cấp. Tỷ lệ cược châu Âu là sự phản ánh kỹ thuật số của các yếu tố toàn diện của trò chơi, trình bày trình độ kỹ thuật, thông tin và trình độ tài chính của trò chơi dưới dạng xác suất, và cuối cùng hình thành nó dưới dạng tỷ lệ cược (bộ tiêu chuẩn) để phản ánh nó. Xác suất chơi kèo châu Âu và tâm lý chơi kèo châu Á, do đó thông qua việc so sánh và phân tích kèo châu Á và kèo châu Âu có thể đo lường thêm tính hợp lý của kèo và mực nước để đưa ra phần kết của trò chơi được đồng bộ hóa với người chia bài.

Phần trên chỉ là phần giới thiệu cơ bản về các bước này, bắt đầu từ phần tiếp theo, chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu sâu về các lý thuyết và phương pháp cụ thể liên quan đến các bước trên.

Trong số tiếp theo, Xổ số Tencent sẽ mang đến cho bạn các yếu tố phân tích điểm chấp (2): phương pháp và vị trí điểm chấp (Phần 1) , vì vậy hãy chú ý theo dõi.